Neluri testi-

    W-L-T SD GD P
1. Pete-Kari 0-0-0 0 0 0
2. Ari-Pauli 0-0-0 0 0 0
3. Olli-Tuomo 0-0-0 0 0 0
4. Timo-Matti 0-0-0 0 0 0
Printable
Round #1
Court 1
  -  
Olli-Tuomo   Pete-Kari
Court 2
  -  
Timo-Matti   Ari-Pauli
Round #2
Court 1
  -  
Ari-Pauli   Olli-Tuomo
Court 2
  -  
Timo-Matti   Pete-Kari
Round #3
Court 1
  -  
Pete-Kari   Ari-Pauli
Court 2
  -  
Timo-Matti   Olli-Tuomo